Już jutro pierwsza edycja BlackBox 3City! Dla części z was będzie to pierwsze spotkanie z tą formą rozrywki.

Spodziewaliśmy się licznych pytań i nie zawiedliśmy się.

Postanowiliśmy więc przygotować dla was specjalną stronę Często Zadawanych Pytań, która nosi anglojęzyczny skrót FAQ. Powinniście znaleźć tam odpowiedzi na najbardziej nurtujące zagadnienia.
 
Na przykład takie jak to:
 
Czy na Salem 1906 muszę przy­go­to­wać jakiś spe­cjalny strój?
Zasad­ni­czo Nie,
ale Tak, byłoby miło, gdyby twój ubiór był w miarę pro­sty; gładki t-shirt i zwy­kłe dżinsy nie będą kłuć w oczy tak jak kolo­rowa bluza z krzy­kli­wym napi­sem czy moto­cy­klowa, skó­rzana kurtka.
Gene­ral­nie: Mniej zna­czy Wię­cej. Jeżeli nie masz stroju pasu­ją­cego do kli­matu i świata, po pro­stu wybierz ze swo­jej szafy neu­tral­nie wyglą­da­jące czę­ści garderoby.