BlackBox No.15 – Wsiadać, drzwi zamykać!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Opóźnienie może ulec zmianie

Klubogaleria Bunkier

27.12.2015 r. godz. 18:00

Cena biletu 20 zł.