Strona główna » Archiwum dla Luty 2015

BB3C No.7 – Dzień Kobiet!

Nie masz pomysłu, jak ucz­cić Między­nar­o­dowy Dzień Kobi­et? Trzy goździ­ki to za mało? Wyjś­cie do kina było na Walen­tyn­ki? Mamy dla Ciebie pomysł na wieczór! Na kole­jne spotkanie w ramach Black­Box 3City przy­go­towal­iśmy dwa sce­nar­iusze, które delikat­nie naw­iązu­ją do powszech­nie obchod­zonego świę­ta. Pier­wszy z nich to kome­diowy jeep­form Mężowie. Klasy­cz­na kome­dia pomyłek, w której spry­t­na Dama usiłu­je …

BB3C No.7 – Dzień Kobi­et! Read More »

Pokolenia — bilety dostępne online

Wybiera­cie się do nas w niedzielę na larpa Pokole­nia? To świet­nie! Cieszymy się i mamy dla Was dobrą wiado­mość. Dziś uru­chomil­iśmy sprzedaż biletów online. Jeśli więc chce­cie zag­waran­tować sobie udzi­ał w grze, już ter­az może­cie sko­rzys­tać z lin­ka umieszc­zonego na pod­stron­ie z opisem gry, albo na samym dole niniejszej strony, gdzie zna­j­du­je się har­mono­gram najbliższych spotkań. …

Pokole­nia — bile­ty dostęp­ne online Read More »

Larpowanie po nordycku, edycja 2014

Jed­nym z powodów, dla których lar­powanie jest jed­nym z najlep­szych hob­by na świecie, jest różnorod­ność gier i ich gatunków. Jeśli dobrze poszukać, popróbować tego i owego, każdy może znaleźć larpy dla siebie. Wśród „lar­powych szkół” od lat prym wiodą dwie: anglosas­ka i nordy­c­ka. Z ta pier­wszą kojarzą się przede wszys­tkim duże, epick­ie gry w kli­mat­ach …

Lar­powanie po nordy­cku, edy­c­ja 2014 Read More »

Galeria BlackBox No.5

Za nami kole­jny larp – Kląt­wa Posi­adłoś­ci Whate­ly. Było tak mroczno i okul­tysty­cznie, że nawet nasz aparat poczuł się w obow­iązku samodziel­nie dobier­ać niezwykłe para­me­try. Stąd też część fotografii w dzisiejszej galerii ma wyjątkowo artysty­czny charak­ter. Co do samej gry: spełniła swo­ją rolę. Udało nam się wybrać z Wami w kli­maty­czną podróż na aukcję do ang­iel­skiej posi­adłoś­ci. …

Gale­ria Black­Box No.5 Read More »

BlackBox No.6: Podróż, podróż

Macie już plany na 22 lutego? Jeśli nie, pro­ponu­je­my, żebyś­cie wybrali się gdzieś z nami. Macie wybór. Może­cie zde­cy­dować się na kilkud­niowy wypad trój­ki przy­jaciół do domku za miastem. Uprzedza­my – nie będzie ani wesoło, ani różowo, ani kolorowo. Gra, którą poprowadzi Doro­ta Kali­na Tro­janows­ka, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autorstwa pochodzącej ze Szwecji Anny …

Black­Box No.6: Podróż, podróż Read More »

Przewiń do góry