Strona główna » Archiwum dla Listopad 2015

Black­Box No.14. Scoia’tael: terroryzm w świecie Wiedźmina

Zaprasza­my na 14. spotkanie z cyk­lu Black­Box 3City. W najbliższym tygod­niu spo­tykamy się, żeby przeżyć wspól­nie kole­jną przy­godę osad­zoną w świecie Wiedźmi­na.     Scoia’­tael, bojown­i­cy o wol­ność, o przetr­wanie, wal­czą­cy z rasizmem i dyskrymi­nacją, jakich nie­ludzie doz­na­ją od ludzi – pod­czas naszej gry staną się ter­ro­rys­ta­mi, którzy przetrzy­mu­ją zakład­ników w domu giełdy dla osiąg­nię­cia …

Black­Box No.14. Scoia’tael: ter­ro­ryzm w świecie Wiedźmi­na Read More »

BlackBox No.13 — poliamoria po wiedźmińsku

Zaprasza­my na 13. spotkanie z cyk­lu Black­Box 3City. Dla niek­tórych pechowa, dla niek­tórych szczęśli­wa, trzy­nast­ka to bez wąt­pi­enia licz­ba mag­icz­na. Taka będzie też nasza najbliższa gra. Peł­na magii, emocji, pożą­da­nia. Gra o miłoś­ci, o kłamst­wie, gra w której zna­jdzie się mniejsze i więk­sze zło, w której pęt­la na szyi głównego bohat­era będzie coraz bardziej się …

Black­Box No.13 — poliamo­r­ia po wiedźmińsku Read More »

Galeria BlackBox No.12

Dwa tygod­nie temu otworzyliśmy nowy sezon larpem Bird­man. Nagrod­zony w tym roku Złotą Maską sce­nar­iusz po raz kole­jny nie dał szans grac­zom na nudę. Były śmiech, łzy i ner­wy. Piękne monolo­gi, głębok­ie prze­myśle­nia, udane pró­by i nieu­dane romanse. Trochę życia, dużo sztu­ki. Dzię­ki za udzi­ał, cud­own­ie oglą­dało się Wasze pró­by! Szczegól­nie dzięku­je­my Mike’owi za nową …

Gale­ria Black­Box No.12 Read More »

Przewiń do góry