Strona główna » Archiwum dla Wrzesień 2016

Black­Box No.20 — Kruki i złote węże

Panie i Panowie, nad­szedł najwyższy czas na prezen­tację larpów, które poprowadz­imy dla Was w trak­cie naszego pier­wszego spotka­nia w tym sezonie. Ad rem! O ile w poprzed­nich lat­ach prezen­towal­iśmy gry autorów pol­s­kich i skan­dy­naws­kich, ter­az postanow­iliśmy udać się po nowe sce­nar­iusze na drugą stronę Atlantyku. Zadanie ułatwili nam orga­ni­za­torzy i uczest­ni­cy konkur­su Gold­en Cobra, którzy …

Black­Box No.20 — Kru­ki i złote węże Read More »

Otwieramy trzeci sezon

Otwieramy Sezon III

Panie i Panowie Za kil­ka dni rozpocznie się kalen­dar­zowa jesień. Nie wiemy jak Wy, ale ekipa Black­Boxu jest już do niej gotowa. Czas podzielić się z Wami infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi nad­chodzącego sezonu. Jest ich sporo i wiele rzeczy się zmieni. Mamy nadzieję, że będą to dla Was zmi­any na lep­sze. Część z nich podyk­towana jest Waszy­mi …

Otwier­amy Sezon III Read More »

Przewiń do góry