BB No.22 — Zrozumieć Obraz

Za nami larp Zimowe Noce, który poz­wolił kilkudziesię­ciu grac­zom prze­nieść się na kil­ka godzin o kil­ka wieków wstecz. Mgły otuliły sopock­ie grodzisko, zagęszcza­jąc mag­iczną atmos­ferę jaką wspól­nie udało się nam zbu­dować. Jeszcze raz dzięku­je­my za liczne przy­by­cie i współt­worze­nie niezwykłej his­torii zwykłej osady Wik­ingów. Przed nami zaś spotkanie dwudzi­este drugie. Przy­go­towal­iśmy dla Was dwie gry, …

BB No.22 — Zrozu­mieć Obraz Read More »