BlackBox No.28 – Zapisy

Panie i Panowie, bezkr­wiś­ci i homo sapi­ens, spieszymy poin­for­mować, iż na Wasz wniosek zde­cy­dowal­iśmy uru­chomić inter­ne­towe zapisy na grę Out of the Clos­et, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, pod­czas spotka­nia BB No28 w Gdyni. Nasze wydarze­nie jest nieod­płatne, ale abyś­cie czuli się kom­for­towo — może­cie zabukować sobie miejsce korzys­ta­jąc z poniższego for­mu­la­rza na por­talu …

Black­Box No.28 – Zapisy Read More »