Strona główna » Archiwum dla Maj 2017

Zapisy na Zazdrość

Panie i Panowie, kochankowie i zaz­drośnice, spieszymy poin­for­mować, iż na Wasz wniosek zde­cy­dowal­iśmy uru­chomić inter­ne­towe zapisy na grę “Zaz­drość”, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, pod­czas spotka­nia BB No35 w Gdyni. Jeśli kiedykol­wiek leżeliś­cie nocą, bezsen­ni, gorączkowo poszuku­ją­cy odpowiedzi na pytanie “Dlaczego nie dzwoni?…” Zaprasza­my i nieod­mi­en­nie zachę­camy do przy­by­cia w towarzys­t­wie kolegów i koleżanek, …

Zapisy na Zaz­drość Read More »

BlackBox No.35 – Zazdrość

Trzy­dzi­esty pią­ty Black­Box zakończy trze­ci sezon naszej dzi­ałal­noś­ci. Kiedy jesienią 2014 roku rozpoczy­nal­iśmy nasz pro­jekt, nie śmieliśmy mieć nadziei, że dzię­ki wasze­mu wspar­ciu rozwinie się on tak bard­zo, potr­wa tak dłu­go. Zan­im podzie­limy się z Wami plana­mi na rok przyszły, chce­my podz­iękować za ten min­iony pre­mierą larpu. Zaz­drość, bo to o nim mowa to larp, …

Black­Box No.35 – Zaz­drość Read More »

Przewiń do góry