BB3C na Polconie 2018

Jak co roku, Black­Box 3City zamknął swo­je pod­wo­je na lato. Nie znaczy to byna­jm­niej, że przestal­iśmy grać i prowadz­ić larpy; już za tydzień (12–15 lip­ca) pojaw­imy się na kon­wen­cie fan­tasty­ki Pol­con w Toruniu by zaprezen­tować dwa larpy, które goś­ciły na naszej sce­nie. Będą to gry: ELEKTRYCZNE OWCE Bart­ka Zioło oraz SZKLANY SUFIT (org. GLASS CEILING) Nicholasa Mar­ti­na …

BB3C na Pol­conie 2018 Read More »