Strona główna » Archiwum dla Sierpień 2018

BlackBox Weekend — Goście, goście

Do pięćdziesiątego pier­wszego Black­Boxu został dokład­nie miesiąc. Czas przed­staw­ić syl­wet­ki goś­ci naszego wydarzenia. Wśród nich po raz pier­wszy: gość z zagrani­cy; goś­cie z Poz­na­nia; gość związany ze sceną impro; Niniejszym, przed Wami: LARPY Jacob Klün­der Duńczyk, lat 42. O sobie mówi tak:“Larpuję pon­ad 20 lat. Pier­wsza gra jaką prowadz­iłem był (powszech­nie uznany za przy­na­jm­niej niedoro­biony) …

Black­Box Week­end — Goś­cie, goś­cie Read More »

BlackBox No.51 — BlackBox Weekend

Zaprasza­jąc Was na każdy Black­Box nie zaprasza­my Was tylko na larp. Zaprasza­my do spędzenia razem wiec­zoru, który skła­da się z warsz­tatów, gry i równie ważnych „rozmów po” – w swo­bod­nej i przy­jaznej atmos­ferze. Zależy nam, byś­cie zor­ga­ni­zowane przez nas wydarze­nie postrze­gali jako całość i jako dobrze, wartoś­ciowo spęd­zony czas. Dlat­ego tak ogrom­ną wagę przy­wiązu­je­my do każdego z …

Black­Box No.51 — Black­Box Week­end Read More »

Przewiń do góry