Strona główna » Archiwum dla Luty 2019

Trybunał — wakaty na larp

Wasz kraj nie jest w stanie wojny, ale sto­sun­ki z sąsi­ada­mi są bard­zo napięte. W związku z tym służ­ba wojskowa jest obow­iązkowa i trwa po kil­ka lat. Wszyscy dba­ją głównie o swój włas­ny interes i szuka­ją dla siebie korzyś­ci… Otwier­amy zapisy na role w larpie “Try­bunał”!

Przewiń do góry