Strona główna » Archiwum dla Styczeń 2020

Summer Week: 100% open

Uczest­niku, uczest­niczko zgłoś się! Wymyśl postać na grę główną, poprowadź larp, przy­jedź do nas… ale najpierw wypełnij for­mu­la­rz 🙂 Black­Box Sum­mer Week w 100% otwarty! 🙂

BB74 — Dzwon — wakaty

Android, psy­cholog, kap­i­tan czy stary pilot, pamię­ta­ją­cy cza­sy gdy przez kos­mos płynęło się na słonecznych żaglach? Wybierz postać dla siebie w larpie “Dzwon”.

Przewiń do góry