Zdarzyło się w Greendale — nowe terminy

Dla wszyst­kich zako­cha­nych spóź­nial­skich! Jest Nowy ter­min zgło­szeń swo­ich pomy­słów na posta­cie na larp “Zda­rzy­ło się w Gre­en­da­le”! 🙂