Konferencja Larpowa

Dziś w Katow­icach rozpoczęła się czwarta edy­c­ja pol­skiej kon­fer­encji lar­powej KOLA 2015.   Ekipa Black­Box 3City jest na miejs­cu. Kto chce wziąć udzi­ał zdal­nie, niech wyposaży sie w kubek kawy/herbaty i dołączy poprzez live stream­ing 🙂 http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa Pozdrawiamy!

Wieczór opowieści

Opowiast­ki i opowieś­ci, opowieś­ci­uchy, his­to­rie prawdzi­we i zmyślone, z dale­ka i z bliska, pieśni i melodie… Śmieszne, straszne, piękne, liryczne i wredne – nor­malne, jak to w życiu…  W opowieś­ci wszys­tkie światy są prawdzi­we. W opowieś­ci wszys­tko sta­je się tu i ter­az. W opowieś­ci czas jest inny, a ten tute­jszy przez chwilę nas nie obow­iązu­je… Opowieść pozwala …

Wieczór opowieś­ci Read More »

Polsko-duński projekt larpowy podbija świat

Po zagranicznych medi­ach przeszła burza. The Dai­ly Mail, Fox News, The Tele­graph, USA Today, Mir­ror, MTV, a nawet Van­i­ty Fair i Teen Vogue piszą o naszym hob­by – a wszys­tko przez jed­nego larpa w kra­ju nad Wisłą. Mowa oczy­wiś­cie o Col­lege of Wiz­ardry, wspól­nym pro­jek­cie pol­skiego Live­for­mu i duńskiego Rolle­spils­fab­rikken. Gra inspirowana światem Harry’ego Pottera …

Pol­sko-duńs­ki pro­jekt lar­powy pod­bi­ja świat Read More »

LubLarp Festiwal już w najbliższy weekend

Nie tylko w Trójmieś­cie będziemy lar­pować w najbliższy week­end – już w piątek 12 grud­nia w Lublin­ie rozpoczy­na się LubLarp Fes­ti­w­al. LubLarp to cykl szkoleń przez­nac­zonych dla osób, które są zain­tere­sowane gra­mi improw­iz­a­cyjny­mi lub dopiero staw­ia­ją w nich pier­wsze kro­ki. W ramach pro­jek­tu odbyło się już dziewięć spotkań szkole­niowych, m.in. z zakre­su odgry­wa­nia i improwizacji, …

LubLarp Fes­ti­w­al już w najbliższy week­end Read More »

Przewiń do góry