Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  23 sierp­nia 2020

Wieści

Zjawy — relacja larpu online

Piotr Milews­ki | 30 czer­w­ca 2020 | Wieś­ci

Lar­powanie online. Gdy twój Dis­cord jest naw­ied­zony a duchy przenika­ją przez lin­ie kodu. Relac­ja z gry “Duchy St. Valen­tine”.

Covid 19 — status Festiwalu na czerwiec 2020

Piotr Milews­ki | 26 czer­w­ca 2020 | Sum­mer Week

Sum­mer Week 2020 — aktu­al­ny sta­tus imprezy w obliczy pan­demii COVID-19

Koronowe spanie na Summer Week

Piotr Milews­ki | 3 czer­w­ca 2020 | Sum­mer Week

Chcesz spać pod dachem? Musisz się pospieszyć!

Larpuj online — Duchy Saint Valentine Hospital

Piotr Milews­ki | 31 maja 2020 | Sum­mer Week

Tęsknisz za lar­powaniem? Wypróbuj granie online!

Covid 19 — status Festiwalu na maj 2020

Piotr Milews­ki | 29 maja 2020 | Sum­mer Week

Kon­went w cza­sie zarazy — sta­tus imprezy na maj 2020. The game is still on!
Przewiń do góry