BlackBox No.29 – Róże i plany

Miej­sce: Dwo­rek Sie­ra­kow­skich

Czas: 26.02.2017 r. godz. 15:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Róże Pogorzeliska

Cena bile­tu 50 zł.