BlackBox No.29 – Róże i plany

Miej­sce: Dwo­rek Sierakowskich

Czas: 26.02.2017 r. godz. 15:00

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Róże Pogorzeliska

Cena bile­tu 50 zł.