Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

No items found

Wieści

Golden Cobra 2021

Piotr Milew­ski | 24 listo­pa­da 2021 | Wie­ści

Gol­den Cobra 2021! Wpa­daj w nie­dzie­lę, mamy już bilety! 🙂

Otwieramy sezon 8!

Piotr Milew­ski | 20 wrze­śnia 2021 | Wie­ści

III Week­end z Lar­pa­mi i Warsz­ta­ta­mi. Rezer­wuj miej­sce i weź pod pachę przy­ja­cie­la lub przy­ja­ciół­kę! Naresz­cie — do zobaczenia!

Summer Week 2021 — Nowy System Zapisów na Gry

Piotr Milew­ski | 21 sierp­nia 2021 | Sum­mer Week, Wie­ści

Sum­mer Week 2021 — nowy, testo­wy sys­tem zapi­sów na larpy.

Summer Week 2021 — jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.

Piotr Milew­ski | 17 sierp­nia 2021 | Sum­mer Week, Wie­ści

Kocha­ni, oto nasz dorocz­ny wpis “Zanim przy­je­dziesz na Sum­mer­We­ek”, czy­li odpo­wie­dzi na Wasze pyta­nia i wąt­pli­wo­ści zebra­ne w jeden wpis na stro­nie. JEDZENIE Z uwa­gi na Sami-Wie­cie-Co, musie­li­śmy wpro­wa­dzić kilka…

Summer Week 2021 — Zostań Producentem!

Piotr Milew­ski | 16 sierp­nia 2021 | Sum­mer Week, Wie­ści

Zostań lar­po­wym pro­du­cen­tem i wycza­ruj z nami magię z LEDów i płótna!
Przewiń do góry