Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  22 sierp­nia 2021

Wieści

Pod powierzchnią Kasalli — dokument projektowy gry głównej

Piotr Milews­ki | 29 kwiet­nia 2021 | Sum­mer Week

Pod powierzch­nią Kasal­li — zaprasza­my do lek­tu­ry doku­men­tu pro­jek­towego gry głównej Black­Box Sum­mer Week 2021!

BlackBox na Punkonie!

Czym jest Punkon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­torzy i orga­ni­za­tor­ki… “Punkon to cieplut­ki jak naleśnicz­ki kon­went lar­powo-rpgowy, gdzie zas­maku­jesz słod­kiej niczym syrop klonowy zabawy. Na patel­ni będzie wiele interesujących…

Summer Week 2021 — kwietniowy update

Piotr Milews­ki | 6 kwiet­nia 2021 | Sum­mer Week, Wieś­ci

Kochani, Prace nad tegoroczną edy­cją naszej imprezy idą pełną parą, dlat­ego zebrała nam się peł­na garść ważnych infor­ma­cji. Pan­demia vs Fes­ti­w­al Podtrzy­mu­je­my nasze doty­chcza­sowe stanowisko .Przy obec­nym tem­pie szczepień oraz…

BlackBox idzie na ślub!

Piotr Milews­ki | 8 mar­ca 2021 | Wieś­ci

Kochani, Z radoś­cią infor­mu­je­my, że w gronie orga­ni­za­torów BB3C szyku­je się nam niesły­chanie rados­na uroczys­tość! 5 czer­w­ca 2021 roku, o godzinie 15:30 w koś­ciele Fran­ciszkanów przy ul. Kor­nela Uje­jskiego w…

Konline 2021 — avangardowy konwent online

Piotr Milews­ki | 4 mar­ca 2021 | Wieś­ci

Pan­demia nam zabrała larpy, a całe­mu fan­do­mowi — kon­wen­ty. Na szczęś­cie coraz więcej ekip decy­du­je się na orga­ni­za­cję wydarzeń w sieci. Jed­na z takich imprez odbędzie się już w najbliższy…
Przewiń do góry