Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

BlackBox na VI Maratonie

Piotr Milews­ki | 3 listopa­da 2020 | Wieś­ci

Zan­im cały kraj stał się czer­woną stre­fą, zdążyliśmy jeszcze )biegiem!) na Poz­nańs­ki Mara­ton Lar­powy. Oto krót­ka relac­ja Roberta!

Wirtualna Wizyta na Grenselandet

Piotr Milews­ki | 22 październi­ka 2020 | Wieś­ci ze świata

Treść niusów na naszej stron­ie nigdy nie jest twor­zona w pier­wszej oso­bie. Wyjątkiem są relac­je z wydarzeń, w których bierze­my udzi­ał pod szyl­dem Black­Box 3City. Autorem poniższej jest Piotr “Kula”…

Otwieramy Sezon 7!

Piotr Milews­ki | 20 październi­ka 2020 | Wieś­ci

Otwier­amy Sezon 7. Nie będzie nor­mal­nie, ale będzie ciekaw­ie. Lar­powanie online, lar­powanie lis­towne… Zerknij i dowiedz się więcej!

Zdarzyło się w Greendale — moda!

Piotr Milews­ki | 21 sierp­nia 2020 | Sum­mer Week

Mod­owe inspirac­je! Pode­jrzyj i zna­jdź pomysł na swój strój na Grę Główną!

Summer Week 2020 — jak się przygotować? Jedzenie, dojazdy, pandemia.

Piotr Milews­ki | 18 sierp­nia 2020 | Sum­mer Week, Wieś­ci

Jedze­nie, sklepik, jak dojadę, co z maseczka­mi: czyli zestaw ważnych infor­ma­cji logisty­cznych. Jeśli się do nas wybierasz: koniecznie przeczytaj!
Przewiń do góry