Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  23 sierp­nia 2020

Wieści

Koronowe spanie na Summer Week

Piotr Milews­ki | 3 czer­w­ca 2020 | Sum­mer Week

Chcesz spać pod dachem? Musisz się pospieszyć!

Larpuj online — Duchy Saint Valentine Hospital

Piotr Milews­ki | 31 maja 2020 | Sum­mer Week

Tęsknisz za lar­powaniem? Wypróbuj granie online!

Covid 19 — status Festiwalu na maj 2020

Piotr Milews­ki | 29 maja 2020 | Sum­mer Week

Kon­went w cza­sie zarazy — sta­tus imprezy na maj 2020. The game is still on!

Zdarzyło się w Greendale — wakaty

Chcesz wziąć udzi­ał w naszej grze? To świet­nie! Oto lista postaci, w które możesz wcielić się pod­czas larpu Zdarzyło się w Green­dale Na podlinkowanej powyżej stron­ie gry, na samym dole,…

Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Najbliższy let­ni sezon lar­powy nie zapowia­da się kolorowo. W tej chwili (czyli na początku maja 2020) odwołano więk­szość imprez czer­w­cowych i lip­cowych. Sum­mer Week zaplanowany jest na końcówkę sierp­nia -…
Przewiń do góry