Black­Box 3City to spo­tka­nia z lar­pa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

Wieści

Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2023

Zapra­sza­my na 5 Black­Box Sum­mer Week! W tym roku gra głów­na odbę­dzie się w kosmo­sie #Anta­res!

Sezon 9 — nowe wydarzenia

II poło­wa sezo­nu 9! Dowiedz się, co lar­po­we­go dzie­je się wiosną! 🙂

Summer Week 2022 — Obejrzyj zdjęcia!

Piotr Milew­ski | 21 paź­dzier­ni­ka 2022 | Sum­mer Week

Fot­ki z Sum­mer Week 2022! Ogla­daj­cie, komen­tuj­cie, wspo­mi­naj­cie i wymie­niaj­cie profilówki!

BB106 — bilety na larp

Piotr Milew­ski | 21 paź­dzier­ni­ka 2022 | Wie­ści

Chcesz wziąć udział w 106 Black­Bo­xie? Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miej­sce na lar­pie “Powód by żyć”. Obo­wią­zu­je pro­mo­cja “Weź przy­ja­cie­la, weź przyjaciółkę!”

BB105 — bilety na larp

Piotr Milew­ski | 5 paź­dzier­ni­ka 2022 | Wie­ści

Chcesz wziąć udział w lar­pie Pierw­sza Noc Bez Gusta­wa? Nic prost­sze­go! Oto jak zare­zer­wo­wać sobie miej­sce! Łapaj bilet!
Przewiń do góry