Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  14 mar­ca 2021

  22 sierp­nia 2021

Wieści

Konline 2021 — avangardowy konwent online

Piotr Milews­ki | 4 mar­ca 2021 | Wieś­ci

Pan­demia nam zabrała larpy, a całe­mu fan­do­mowi — kon­wen­ty. Na szczęś­cie coraz więcej ekip decy­du­je się na orga­ni­za­cję wydarzeń w sieci. Jed­na z takich imprez odbędzie się już w najbliższy…

Summer Week 2021: Program 1.0

W ubiegły week­end otworzyliśmy For­mu­la­rze Zgłoszeniowe dla Autorów/Autorek, Prowadzą­cych i Producentów/Producentek larpów. Czekamy z niecier­pli­woś­cią na Wasze gry, pomysły na to, co chcielibyś­cie poprowadz­ić — no i z chę­cią podzielimy…

Summer Week 2021 — Zrób go z nami

Lar­powanie to fan­tasty­czne i wielowymi­arowe hob­by: pas­ja, w której może­my real­i­zować się na wiele sposobów. Wcielanie się w fik­cyjne posta­cie to rzecz najbardziej oczy­wista. Ale odgry­wanie roli to nie wszys­tko. Przygotowanie…

Summer Week 2021: otwieramy zapisy!

Piotr Budzisz | 15 lutego 2021 | Wieś­ci

Kochani, zgod­nie z zapowiedzi­a­mi uru­chomil­is­my dla Was for­mu­la­rz zapisów na Black­Box Sum­mer Week 2021 Pro­ce­du­ra akredy­tacji prze­b­ie­ga następu­ją­co: Wypeł­ni­asz for­mu­la­rzW kole­jny wtorek my wyśle­my Ci potwierdze­nie two­jego zgłoszenia. W mailu…

Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2021

Piotr Milews­ki | 17 sty­cz­nia 2021 | Sum­mer Week

Jest początek sty­cz­nia 2021 roku. Świat za oknem ściął mróz. Rzeczy­wis­tość pokryła się oczyszcza­jącą bielą. Potrak­tu­jmy to jako sym­bol­iczny reset, którego wszyscy tak bard­zo potrzebujemy.Rok 2020 jest za nami. Musimy…
Przewiń do góry