Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  22 sierp­nia 2021

Wieści

Summer Week 2021: Kostiumy na larpy

Piotr Milews­ki | 22 lip­ca 2021 | Wieś­ci

Jak się ubrać na larp w tym roku? Jest morze możli­woś­ci, ale jeśli ten larp odby­wa się w ramach fes­ti­walu Black­Box Sum­mer Week, przy­go­towal­iśmy dla Ciebie Pin­ter­esty z mod­owy­mi inspiracjami.…

Pod powierzchnią Kasalli — kostiumy

Jak się ubrać w kos­mos? To zależy czy lecisz w odwiedziny, czy przyj­mu­jesz goś­ci! Dzisiejszy wpis mówi o modzie na Kasal­li i sty­lu obow­iązu­ją­cym w Gwiezd­nej Flocie. Miłej lektury!

Larp Opus Magnum — wydarzenie

Piotr Milews­ki | 14 lip­ca 2021 | Sum­mer Week

Opus Mag­num! Wielkie dzieła rządzą się swoi­mi prawa­mi, zaprasza­my do śledze­nie osob­ne­go wydarzenia poświę­conego grze!

Pod powierzchnią Kasalli — formularz zgłoszeniowy

Piotr Milews­ki | 11 czer­w­ca 2021 | Sum­mer Week

Fedarac­ja czy Kasal­la? Co okaże się twoim domem? Wypełnij for­mu­la­rz zgłoszeniowy na tegoroczną Grę Główną i sprawdź jaka role pasu­je dla ciebie najbardziej!

Summer Week 2021: Program Festiwalu

Piotr Milews­ki | 1 czer­w­ca 2021 | Sum­mer Week, Wieś­ci

Od kilku­nas­tu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam prezent: Pro­gram Fes­ti­walu Pier­wszy zestaw gier, w które zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opub­likowal­iśmy w lutym. Dziś doda­je­my do…
Przewiń do góry