Black­Box 3City to spotka­nia z larpa­mi na Pomorzu.

Nadchodzące wydarzenia

  22 sierp­nia 2021

Wieści

Pod powierzchnią Kasalli — formularz zgłoszeniowy

Piotr Milews­ki | 11 czer­w­ca 2021 | Sum­mer Week

Fedarac­ja czy Kasal­la? Co okaże się twoim domem? Wypełnij for­mu­la­rz zgłoszeniowy na tegoroczną Grę Główną i sprawdź jaka role pasu­je dla ciebie najbardziej!

Summer Week 2021: Program Festiwalu

Piotr Milews­ki | 1 czer­w­ca 2021 | Sum­mer Week, Wieś­ci

Od kilku­nas­tu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam prezent: Pro­gram Fes­ti­walu Pier­wszy zestaw gier, w które zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opub­likowal­iśmy w lutym. Dziś doda­je­my do…

Spotkajmy się! Ognisko na zakończenie Sezonu 7

Piotr Milews­ki | 21 maja 2021 | Wieś­ci

Spotka­jmy się! Wspólne świę­towanie zakończenia Sezonu 7.

Pod powierzchnią Kasalli — dokument projektowy gry głównej

Piotr Milews­ki | 29 kwiet­nia 2021 | Sum­mer Week

Pod powierzch­nią Kasal­li — zaprasza­my do lek­tu­ry doku­men­tu pro­jek­towego gry głównej Black­Box Sum­mer Week 2021!

BlackBox na Punkonie!

Czym jest Punkon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­torzy i orga­ni­za­tor­ki… “Punkon to cieplut­ki jak naleśnicz­ki kon­went lar­powo-rpgowy, gdzie zas­maku­jesz słod­kiej niczym syrop klonowy zabawy. Na patel­ni będzie wiele interesujących…
Przewiń do góry