Strona główna » Wieści ze świata

BlackBox na Punkonie!

Czym jest Punkon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­torzy i orga­ni­za­tor­ki… “Punkon to cieplut­ki jak naleśnicz­ki kon­went lar­powo-rpgowy, gdzie zas­maku­jesz słod­kiej niczym syrop klonowy zabawy. Na patel­ni będzie wiele intere­su­ją­cych prelekcji, gier, larpów online, rpgów.Zaprasza­my wszys­t­kich do kon­sumpcji naszego lekkos­trawnego wydarzenia, gdzie każdy zad­owoli swo­je pod­niebi­e­nie. Będziecie mogli zupełnie za dar­mo: dowiedzieć się więcej na temat …

Black­Box na Punkonie! Read More »

Wirtualna Wizyta na Grenselandet

Treść niusów na naszej stron­ie nigdy nie jest twor­zona w pier­wszej oso­bie. Wyjątkiem są relac­je z wydarzeń, w których bierze­my udzi­ał pod szyl­dem Black­Box 3City. Autorem poniższej jest Piotr “Kula” Milews­ki. Wiz­y­ta: mój larp Schrödingera Grense­landet — Oslo cham­ber larp fes­ti­val to impreza, na którą od zawsze chci­ałem się wybrać. Od 10 lat przed­staw­iciele nordyckiej …

Wirtu­al­na Wiz­y­ta na Grense­landet Read More »

SPOT 2019 — relacja

Na początku kwiet­nia wzięliśmy udzi­ał w week­endowym kon­wen­cie lar­powym SPOT. Wybral­iśmy się nad przy­widzkie jezioro by polar­pować u naszych trójmiejs­kich sąsi­adów – Klubu Fan­tasty­ki Zardzewiały Topór. Poczy­taj jak było!

Przewiń do góry