Strona główna » BlackBox na Punkonie!

Czym jest Punkon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­torzy i organizatorki…

“Punkon to cieplut­ki jak naleśnicz­ki kon­went lar­powo-rpgowy, gdzie zas­maku­jesz słod­kiej niczym syrop klonowy zabawy. Na patel­ni będzie wiele intere­su­ją­cych prelekcji, gier, larpów online, rpgów.
Zaprasza­my wszys­t­kich do kon­sumpcji naszego lekkos­trawnego wydarzenia, gdzie każdy zad­owoli swo­je pod­niebi­e­nie. Będziecie mogli zupełnie za darmo:

  • dowiedzieć się więcej na tem­at larpów i rpgów;
  • wziąć udzi­ał w warsztatach;
  • zagrać ses­je oraz larpy online;
  • poz­nać nowych ludzi i dobrze się bawić

Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń, gdzie moż­na skupić się wyłącznie na tych dwóch hob­by. Wszyscy są mile widziani, bez wzglę­du na stopień wta­jem­niczenia. Wręcz będzie nam bard­zo miło wprowadz­ić oso­by, które są jeszcze kom­plet­nie zielone.”

Black­Box stara się nie odpuszczać tak dobrze zapowiada­ją­cych się wydarzeń. Dlat­ego w pro­gramie imprezy zna­jdziecie aż trzy “nasze” gry:

Całość będzie się odby­wać na ser­w­erze dis­cor­dowym w najbliższy week­end. Więcej infor­ma­cji zna­jdziecie w ofic­jal­nych kanałach infor­ma­cyjnych konwentu:

Do zobaczenia!

Przewiń do góry