Kategoria: Wieści

 • Krak-On 2023. Relacja.

  Krak-On 2023. Relacja.

  Na larpowej scenie zadebiutował nowy festiwal larpów kameralnych - Krak-On. Byliśmy, graliśmy, podsumowujemy!

 • Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  Ksenia Golińska laureatką konkursu larpowego Carbon 2023!

  Łamią­ca wia­do­mość! Zna­na twór­czy­ni z Pomo­rza, Kse­nia Goliń­ska, wygra­ła kon­kurs lar­po­wy Car­bon 2023! #Liczba_Larpowych_statuetek_Nad_Morze_Zwiększa_Się 🙂 GRATULUJEMY! Oprócz play­te­stu zwy­cię­skie­go sce­na­riu­sza Opo­wieść o kocie, skar­pet­kach, prze­zna­cze­niu i kil­ku kłęb­kach włócz­ki mie­li­ście oka­zję grać u Kse­ni w larp Seishi No Sekai, któ­ry napi­sa­ła razem z Igna­cy­mi Kitlow­skim. Pro­wa­dzi­my inten­syw­ne roz­mo­wy z lau­re­at­ką, aby car­bo­no­wo-jesien­ny larp odby­ła się…

 • Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  Minicon i BlackBox No.122 – bilety

  Chcesz z nami pograć w ten week­end? To super! Jeśli szu­kasz gry spod szyl­du Black­Box 3City, mamy dla cie­bie aż 4 gry do wyboru! Pasja Minicon 2023 Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Mini­co­nu możesz zagrać w 3 nasze gry: Jak się na nie zapisać?  Dla lar­pów i sesji RPG organizatorzy_ki festi­wa­lu przy­go­to­wa­li spe­cjal­ne WYDARZENIE NA FB, dołącz do…

 • BlackBox No.121 – bilety i wakaty na larp

  BlackBox No.121 – bilety i wakaty na larp

  Chcesz zostać uwięziony/a w hote­lu? W halo­we­eno­wy week­end zagrać w lar­pie o duchach? A może po pro­stu lubisz nowo­ze­landz­kie lar­py? Mamy dla cie­bie propozycję!

 • Sezon X — co będzie grane?

  Sezon X — co będzie grane?

  Otwieramy sezon 10! Gdzie grać w larpy tej jesieni? Kiedy? I najważniejsze — jakie scenariusze pojawią się w harmonogramie?