Strona główna » Wieści

Summer Week 2021: Program Festiwalu

Od kilku­nas­tu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam prezent:  Pro­gram Fes­ti­walu Pier­wszy zestaw gier, w które zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opub­likowal­iśmy w lutym. Dziś doda­je­my do tego zestawu kole­jnych 11 larpów. Jeśli czytałeś/aś wcześniej nasz Pro­gram 1.0, zwróć uwagę przede wszys­tkim na tytuły gier poprzed­zone słowem #NEW. Jeśli dopiero ter­az zerkasz …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram Fes­ti­walu Read More »

BlackBox na Punkonie!

Czym jest Punkon? Jak piszą o nim sami orga­ni­za­torzy i orga­ni­za­tor­ki… “Punkon to cieplut­ki jak naleśnicz­ki kon­went lar­powo-rpgowy, gdzie zas­maku­jesz słod­kiej niczym syrop klonowy zabawy. Na patel­ni będzie wiele intere­su­ją­cych prelekcji, gier, larpów online, rpgów.Zaprasza­my wszys­t­kich do kon­sumpcji naszego lekkos­trawnego wydarzenia, gdzie każdy zad­owoli swo­je pod­niebi­e­nie. Będziecie mogli zupełnie za dar­mo: dowiedzieć się więcej na temat …

Black­Box na Punkonie! Read More »

Summer Week 2021 — kwietniowy update

Kochani, Prace nad tegoroczną edy­cją naszej imprezy idą pełną parą, dlat­ego zebrała nam się peł­na garść ważnych infor­ma­cji. Pan­demia vs Fes­ti­w­al Podtrzy­mu­je­my nasze doty­chcza­sowe stanowisko .Przy obec­nym tem­pie szczepień oraz zakażeń pewne jest tylko to… Że nic nie jest pewne. Dlat­ego przy­go­towu­je­my dla Was imprezę zakłada­jąc, że odbędzie się w planowanym ter­minie: w naj­gorszym wypadku, …

Sum­mer Week 2021 — kwiet­niowy update Read More »

BlackBox idzie na ślub!

Kochani, Z radoś­cią infor­mu­je­my, że w gronie orga­ni­za­torów BB3C szyku­je się nam niesły­chanie rados­na uroczys­tość! 5 czer­w­ca 2021 roku, o godzinie 15:30 w koś­ciele Fran­ciszkanów przy ul. Kor­nela Uje­jskiego w Gdyni Krys­t­ian i Dag­mara w trady­cyjnych kostiu­mach przysięgną sobie miłość i wezmą jak najprawdzi­wszy ślub.  W Ich imie­niu serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w cer­e­monii wszys­tkie osoby, …

Black­Box idzie na ślub! Read More »

Przewiń do góry