Strona główna » Wieści

Summer Week: 100% open

Uczest­niku, uczest­niczko zgłoś się! Wymyśl postać na grę główną, poprowadź larp, przy­jedź do nas… ale najpierw wypełnij for­mu­la­rz 🙂 Black­Box Sum­mer Week w 100% otwarty! 🙂

BB74 — Dzwon — wakaty

Android, psy­cholog, kap­i­tan czy stary pilot, pamię­ta­ją­cy cza­sy gdy przez kos­mos płynęło się na słonecznych żaglach? Wybierz postać dla siebie w larpie “Dzwon”.

Powiew lata pod choinką — gry na BlackBox Summer Week 2020 vol.1

Kil­ka dni temu obiecal­iśmy Wam prezent pod choinkę. Nawet nie wiecie, jak wiele kosz­towało nas utrzy­manie wszys­tkiego w tajem­ni­cy! Ale obiecal­iśmy sobie: do Gwiazd­ki niko­mu ani słowa! Do Gwiazd­ki, czyli do dzisi­aj, czyli… Już moż­na! Za nami prze­sile­nie. Zakończył się czas zbiorów, Niezwyciężone Słońce rozpoczy­na swój wielomiesięczny marsz w stronę lata. Dlaczego więc nie powiedzieć …

Powiew lata pod choinką — gry na Black­Box Sum­mer Week 2020 vol.1 Read More »

Przewiń do góry