Strona główna » Wieści » Strona 2

BlackBox Summer Week 2020 — Program Festiwalu

Kochani! W pier­wszych słowach tej wiado­moś­ci wypa­da nam napisać: nie wiemy jak potoczą się sprawy. Nie wiemy, jak będzie wyglą­dał przyszły tydzień, najbliższy maj, tegoroczne lato. Sytu­ac­ja związana z pan­demią chwilowo wyrzu­ciła z naszych słown­ików takie poję­cia jak “na pewno”, “na stówę” i wiele innych o tym samym znacze­niu. Nasz zespół przy­go­towu­je dla Was drugą …

Black­Box Sum­mer Week 2020 — Pro­gram Fes­ti­walu Read More »

Summer Week: 100% open

Uczest­niku, uczest­niczko zgłoś się! Wymyśl postać na grę główną, poprowadź larp, przy­jedź do nas… ale najpierw wypełnij for­mu­la­rz 🙂 Black­Box Sum­mer Week w 100% otwarty! 🙂

BB74 — Dzwon — wakaty

Android, psy­cholog, kap­i­tan czy stary pilot, pamię­ta­ją­cy cza­sy gdy przez kos­mos płynęło się na słonecznych żaglach? Wybierz postać dla siebie w larpie “Dzwon”.

Przewiń do góry