Strona główna » Wieści

Maraton, Pasja i Cyrk

Rzad­ko zdarza­ją nam się takie week­endy jak ten. w ciągu dwóch dni poprowadzil­iśmy / wypro­dukowal­iśmy 6 gier w trzech różnych mias­tach. To praw­ie tak, jak­byśmy zor­ga­ni­zowali mały kon­went… Dlat­ego chcieliśmy przy tej okazji serdecznie podz­iękować wszys­tkim, którzy grali w nasze gry i współpra­cow­ali w tej sza­lonej końców­ce tygod­nia. Sob­o­ta, Gdy­nia: Pas­ja Mini­con 2019 Na zaprosze­nie …

Mara­ton, Pas­ja i Cyrk Read More »

Przewiń do góry