Strona główna » Summer Week

Summer Week 2021: Program Festiwalu

Od kilku­nas­tu lat daje­my Wam na Dzień Dziec­ka te sam prezent:  Pro­gram Fes­ti­walu Pier­wszy zestaw gier, w które zagra­cie na Black­Box Sum­mer Week 2021, opub­likowal­iśmy w lutym. Dziś doda­je­my do tego zestawu kole­jnych 11 larpów. Jeśli czytałeś/aś wcześniej nasz Pro­gram 1.0, zwróć uwagę przede wszys­tkim na tytuły gier poprzed­zone słowem #NEW. Jeśli dopiero ter­az zerkasz …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram Fes­ti­walu Read More »

Summer Week 2021 — kwietniowy update

Kochani, Prace nad tegoroczną edy­cją naszej imprezy idą pełną parą, dlat­ego zebrała nam się peł­na garść ważnych infor­ma­cji. Pan­demia vs Fes­ti­w­al Podtrzy­mu­je­my nasze doty­chcza­sowe stanowisko .Przy obec­nym tem­pie szczepień oraz zakażeń pewne jest tylko to… Że nic nie jest pewne. Dlat­ego przy­go­towu­je­my dla Was imprezę zakłada­jąc, że odbędzie się w planowanym ter­minie: w naj­gorszym wypadku, …

Sum­mer Week 2021 — kwiet­niowy update Read More »

Summer Week 2021: Program 1.0

W ubiegły week­end otworzyliśmy For­mu­la­rze Zgłoszeniowe dla Autorów/Autorek, Prowadzą­cych i Producentów/Producentek larpów. Czekamy z niecier­pli­woś­cią na Wasze gry, pomysły na to, co chcielibyś­cie poprowadz­ić — no i z chę­cią podzie­limy się doświad­cze­niem w real­iza­cji i przy­go­towywa­niu gier. Byna­jm­niej, nie znaczy to, że nie pra­cow­al­iśmy nad pro­gramem naszego fes­ti­walu! Wręcz prze­ci­wnie: od kilku miesię­cy selekcjonowal­iśmy i wybieraliśmy …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram 1.0 Read More »

Przewiń do góry