Summer Week 2021 — kwietniowy update

Kochani, Prace nad tegoroczną edy­cją naszej imprezy idą pełną parą, dlat­ego zebrała nam się peł­na garść ważnych infor­ma­cji. Pan­demia vs Fes­ti­w­al Podtrzy­mu­je­my nasze doty­chcza­sowe stanowisko .Przy obec­nym tem­pie szczepień oraz zakażeń pewne jest tylko to… Że nic nie jest pewne. Dlat­ego przy­go­towu­je­my dla Was imprezę zakłada­jąc, że odbędzie się w planowanym ter­minie: w naj­gorszym wypadku, …

Sum­mer Week 2021 — kwiet­niowy update Read More »

Summer Week 2021: Program 1.0

W ubiegły week­end otworzyliśmy For­mu­la­rze Zgłoszeniowe dla Autorów/Autorek, Prowadzą­cych i Producentów/Producentek larpów. Czekamy z niecier­pli­woś­cią na Wasze gry, pomysły na to, co chcielibyś­cie poprowadz­ić — no i z chę­cią podzie­limy się doświad­cze­niem w real­iza­cji i przy­go­towywa­niu gier. Byna­jm­niej, nie znaczy to, że nie pra­cow­al­iśmy nad pro­gramem naszego fes­ti­walu! Wręcz prze­ci­wnie: od kilku miesię­cy selekcjonowal­iśmy i wybieraliśmy …

Sum­mer Week 2021: Pro­gram 1.0 Read More »

Summer Week 2021 — Zrób go z nami

Lar­powanie to fan­tasty­czne i wielowymi­arowe hob­by: pas­ja, w której może­my real­i­zować się na wiele sposobów. Wcielanie się w fik­cyjne posta­cie to rzecz najbardziej oczy­wista. Ale odgry­wanie roli to nie wszys­tko. Przy­go­towanie do gry częs­to obe­j­mu­je też szy­cie stro­ju, tworze­nie rek­wiz­ytów czy przy­go­towywanie fryzury i mak­i­jażu — te rzeczy też mogą z cza­sem stać się równie ważne, …

Sum­mer Week 2021 — Zrób go z nami Read More »

Zapraszamy na BlackBox Summerweek 2021

Jest początek sty­cz­nia 2021 roku. Świat za oknem ściął mróz. Rzeczy­wis­tość pokryła się oczyszcza­jącą bielą. Potrak­tu­jmy to jako sym­bol­iczny reset, którego wszyscy tak bard­zo potrze­bu­je­my.Rok 2020 jest za nami. Musimy zacząć patrzeć w przyszłość; myśleć i pra­cow­ać nad tym, na co warto czekać. Zaprasza­my na Black­Box Sum­mer­Week 2021 Krys­t­ian, Kula, Paun­y­dż, Piotrek, Robert

Przewiń do góry