Pandemia COVID-19 a organizacja BlackBox Summer Week

Najbliższy let­ni sezon lar­powy nie zapowia­da się kolorowo. W tej chwili (czyli na początku maja 2020) odwołano więk­szość imprez czer­w­cowych i lip­cowych. Sum­mer Week zaplanowany jest na końcówkę sierp­nia — ale w tej chwili nie ma żad­nej gwarancji, że w tym ter­minie będzie moż­na bez­piecznie i/lub legal­nie zor­ga­ni­zować taką imprezę. Z uwa­gi na nieprzewidy­wal­ność sytu­acji …

Pan­demia COVID-19 a orga­ni­za­c­ja Black­Box Sum­mer Week Read More »

Przewiń do góry