Strona główna » BlackBoxy » Ognisko na zakończenie sezonu 5

Czas: 31.05.2019 r. godz. 19:00

Drodzy Gracze i Gracz­ki!

W odróżnie­niu od lat ubiegłych, w tym roku postanow­iliśmy ucz­cić zakończe­nie sezonu osob­nym wydarze­niem.

Zaprasza­my Was na inte­gra­cyjne ognisko pod­sumowu­jące 5 lat naszej dzi­ałal­noś­ci.

W pro­gramie:

  • ognisko z opcją pieczenia kiełbasek;
  • krótkie pod­sumowanie 5 Sezonu i…
  •  … doroczne nagrody dla najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cych się na naszych grach uczest­ników i uczest­niczek (tak, liczymy wszys­tko… a raczej liczy nam to Eve­nea);

Oprócz tego m.in:

  • zabawy ryc­er­skie (strze­lanie z łuku i ćwicze­nie w dekap­i­tacji nie-bez­­piecznym mieczem stalowym);
  • mała gra-niespodzian­­ka (ale serio mała i tym razem niein­spirowana Black Mir­ror)
  • trochę muzy­ki, dużo gada­nia i okazji by poz­nać się lep­iej.

Stro­je nie są wyma­gane (ale niko­mu nie zabra­ni­amy — sami uważamy że czarne weł­ni­ane płaszcze wyszły z mody i pewnie będziemy mieli je na sobie).

Larpu i listy wakatów nie będzie.

Miejs­ca star­czy dla wszys­t­kich. Może­cie zabrać ze sobą włas­ny prowiant i dowolne napo­je 😉

Widz­imy się na Grodzisku w Sopocie — mały spoil­er naszych planów na Sezon 6 😉
Prosimy o w miarę punk­tu­alne przy­by­cie!

Wstęp wol­ny dla bywal­ców Black­Box 3City i osób towarzyszą­cych!

Do zobaczenia!

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Paun­y­dż, Kula

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jeszcze nie wybral­iśmy sce­nar­iuszy.
Przewiń do góry