Strona główna » BlackBoxy » Zakończenie Sezonu 7!

Czas: 28.05.2021 r. godz. 19:00

Drodzy Gracze i Graczki!

Ubiegły rok zabrał nam kil­ka black­boxów i trady­cyjne ognisko pod­sumowu­jące sezon 6. W tym roku sytu­ac­ja jest nieco inna: zro­bil­iśmy sezon online, ale ani razu nie spotkaliśmy się fizy­cznie. Nie odpowia­da nam ta sytu­ac­ja. Dlat­ego, w dobie luzowa­nia pan­demicznych obostrzeń, postanow­iliśmy zor­ga­ni­zować ofic­jalne Zakończe­nie Sezonu 7. W realu!

Zatem: ofic­jal­nie zaprasza­my Was na inte­gra­cyjne ognisko pod­sumowu­jące siód­my rok naszej działalności.

W pro­gramie:

  • ognisko z opcją pieczenia kiełbasek;
  • trochę muzy­ki, dużo gada­nia i okazji by przy­pom­nieć sobie jak wyglądamy;
  • krótkie pod­sumowanie 7 Sezonu i…
  •  … doroczne nagrody dla najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cych się na naszych grach uczest­ników i uczestniczek 🙂 

Larpu i listy wakatów nie będzie.

Miejs­ca star­czy dla wszys­t­kich. Może­cie zabrać ze sobą włas­ny prowiant i dowolne napoje 

Widz­imy się Parku Kolib­ki w Gdyni, na parkingu przy sta­jni. Stamtąd spac­erkiem pójdziemy na zarez­er­wowane miejsce ogniskowe.
Prosimy o w miarę punk­tu­alne przybycie! 

Wstęp wol­ny dla bywal­ców Black­Box 3City i osób towarzyszących!

Do zobaczenia!

Piotrek, Robert, Krys­t­ian, Paun­y­dż, Kula

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Jeszcze nie wybral­iśmy scenariuszy.
Przewiń do góry