Charkiewicz Bolesław - BlackBox 3City

Charkiewicz Bolesław

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Char­kie­wicz Bole­sław nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Char­kie­wicz Bole­sław nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu