Sobczyk Małgorzata - BlackBox 3City

Sobczyk Małgorzata

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Sob­czyk Mał­go­rza­ta nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Sob­czyk Mał­go­rza­ta nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu