Wawrzyniak Lidia - BlackBox 3City

Wawrzyniak Lidia

Napisane larpy z naszej biblioteki

Poprowadzone larpy na BlackBoxie

Waw­rzy­niak Lidia nie prowadził/a jesz­cze lar­pu na Black­Box 3City

Wyprodukowane BlackBoxy

Waw­rzy­niak Lidia nie wyprodukował/a jesz­cze BlackBoxu