Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego - BlackBox 3City

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Adres:

Gdań­ski Zespół Schro­nisk i Spor­tu Szkolnego
al. Grun­waldz­ka 244
80–314 Gdańsk