Gdań­ski Zespół Schro­nisk i Spor­tu Szkol­ne­go

Adres:

Gdań­ski Zespół Schro­nisk i Spor­tu Szkol­ne­go
al. Grun­waldz­ka 244
80–314 Gdańsk