Hostel Zachariasza Zappio - BlackBox 3City

Hostel Zachariasza Zappio

Adres:

Hostel Zacha­ria­sza Zappio
ul. Świę­to­jań­ska 49
80–840 Gdańsk / Sta­re Miasto