Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych

Adres:

Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych
ale­ja Zwy­cię­stwa 96/98,
81–001 Gdy­nia