Adres:

Pomor­ski Park nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ny w Gdy­ni
Ale­ja Zwy­cię­stwa 96/98,
81–451 Gdy­nia

Przewiń do góry