Pomor­ski Park nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ny w Gdy­ni

Adres:

Pomor­ski Park nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ny w Gdy­ni
Ale­ja Zwy­cię­stwa 96/98,
81–451 Gdy­nia