Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni - BlackBox 3City

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Adres:

Pomor­ski Park Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ny w Gdyni
Ale­ja Zwy­cię­stwa 96/98,
81–451 Gdy­nia