Skansen Archeologiczny - Grodzisko w Sopocie - BlackBox 3City

Skansen Archeologiczny — Grodzisko w Sopocie

Adres:

Skan­sen Arche­olo­gicz­ny — Gro­dzi­sko w Sopocie
Jana Jerze­go Haf­f­ne­ra 63,
81–171 Sopot