Galeria BlackBox No.2

Inte­re­su­je cię, co wyda­rzy­ło się na pokła­dzie stat­ku kosmicz­ne­go Olym­pic Car­rier? Nie­ste­ty, utra­ci­li­śmy z nim łącz­ność. Jedy­ne, co do nas dotar­ło przez kosmicz­na pust­kę to tych kil­ka zdjęć…

[Best_Wordpress_Gallery id=“5” gal_title=“BlackBox No.2 — Olym­pic Carrier”] 

Opublikowano

w

przez

Tagi: