Strona główna » Galeria BlackBox No.1
Piotr Budzisz | 5 grud­nia 2014 | Gale­ria
Dzię­ki uprze­j­moś­ci Tom­ka, który odwiedz­ił nas w pre­mierowy wieczór, może­my dziś opub­likować pier­wszą galer­ię. Dzię­ki wrod­zone­mu tal­en­towi Tomkowi udało się uch­wycić zaskaku­ją­co wiele emocji, które towarzyszyły nam pod­czas gry. W trak­cie obu larpów gral­iśmy w codzi­en­nych, cywilnych ubra­ni­ach, więc siłą rzeczy fotografie nie są tak efek­towne jak te pochodzące z gier fan­ta­sy czy SF. Mamy jed­nak nadzieję, że i tak przy­pad­ną Wam do gus­tu i przy­woła­ją miłe wspomnienia.
 
Pier­wszą odsłonę Black­Boxa uważamy za bard­zo udaną, wszys­tkim uczest­nikom dzięku­je­my za przy­by­cie i świet­ną grę. Mamy nadzieję, że będzie nas przy­by­wać, co poz­woli real­i­zować coraz śmiel­sze i ambit­niejsze gry.
 

Jeśli zamierza­cie nas odwiedz­ić w kole­jną niedzielę, 14 grud­nia, to już ter­az może­cie śledz­ić stronę wydarzenia na Face­booku. Na bieżą­co odpowiadamy tam na wszys­tkie pyta­nia oraz podrzu­camy drob­ne infor­ma­c­je doty­czące gier i samej imprezy.Do zobaczenia!

[Best_Wordpress_Gallery id=“4” gal_title=“Black­Box No.1”]

 

Przewiń do góry