Strona główna » Olympic Carrier — postacie do wzięcia
Piotr Budzisz | 12 grud­nia 2014 | Wieś­ci

Świat skończył się 6 dni temu. Od tamtej pory bohaterowie naszej niedziel­nej gry w nieustan­nym poś­piechu przemierza­ją galak­tykę. My zaś słuchamy muzy­ki, dopra­cowu­je­my ostat­nie szczegóły scenografii, szli­fu­je­my kar­ty postaci.

A Ty? Czy zde­cy­dowałeś już, w którego z bohaterów chcesz się wcielić? Twardy kap­i­tan, inteligent­na łącznoś­ciowiec, czy może anar­chista? Z nami możesz zostać kim zechcesz!

Jeśli jeszcze się wahasz — prze­jrzyj listę dostęp­nych postaci, wypełnij for­mu­la­rz zgłoszeniowy i 14 grud­nia wiec­zorem wstąp na pokład Olympic Carrier!

Przewiń do góry