Strona główna » Postaci na BSG – Olympic Carrier
Piotr Budzisz | 11 grud­nia 2014 | Wieś­ci

Coraz bliżej do niedziel­nego larpa Olympic Car­ri­er!

Od dzisi­aj przyj­mu­je­my zgłoszenia na konkretne postaci. Chęt­nych prosimy o kon­takt mailowy na: info@bb3c.pl Zapew­ni­amy wspar­cie przy kom­ple­towa­niu strojów.
 
Listę postaci może­cie znaleźć w opisie gry.
 
Zaprasza­my serdecznie!
 
Przewiń do góry