Strona główna » Galeria BlackBox No.4
Piotr Milews­ki | 21 sty­cz­nia 2015 | Gale­ria

Za nami pier­wsze spotkanie w nowym roku. Na gościn­nych wys­tę­pach pojaw­ili się u nas dwaj uznani mis­tr­zowie gry: Kamil Bartczak oraz Mikołaj Wich­er. W imie­niu swoim i graczy jeszcze raz chcielibyśmy im podz­iękować za włożony wysiłek: było super mieć Was na pokładzie!

Zaprasza­my do obe­jrzenia zdjęć w naszej galerii: mniejsza pacz­ka to fotografie z gry Wszys­tko dla N., prowad­zonej przez Mikoła­ja. Jako że tem­at gry był poważny, staral­iśmy się nie ingerować, nie zaglą­dać i nie przeszkadzać, aby nie psuć grac­zom atmos­fery. Stąd niewiel­ka ilość fotografii.

Zupełnie inny los spotkał Kuszenie/Zbawienie, które reży­serował Kamil. Jeszcze żad­na z naszych gier nie była tak boga­to obfo­tografowana. Autorem więk­szoś­ci fotografii jest Alek­sander Domańs­ki. Przy tej okazji jemu też serdecznie dzięku­je­my!

Miłego oglą­da­nia i do zobaczenia za dwa tygod­nie!

[Best_Wordpress_Gallery id=“7” gal_title=“Black­Box No.4”]
Przewiń do góry