Strona główna » Klątwa posiadłości Whately – postacie do wzięcia

Już za tydzień odbędzie się naprawdę wyjątkowa aukc­ja. Znaw­cy okul­tyz­mu z całego świa­ta pojaw­ią się w starej ang­iel­skiej posi­adłoś­ci, by wal­czyć o intere­su­jące ich arte­fak­ty i przy­na­jm­niej spo­jrzeć na sławny Necro­nom­i­con… Ciekawe, jaką osiąg­nie cenę i do kogo trafi?…

I Ty możesz spróbować swoich sił w aukcji, a być może przy okazji również trafić na trop rozwiąza­nia zagad­ki śmier­ci ostat­niego właś­ci­ciela tej fas­cynu­jącej kolekcji. W chwili pisa­nia tego newsa na klasy­cznego cham­ber larpa Kląt­wa posi­adłoś­ci Whate­ly mamy jeszcze 9 wol­nych miejsc, w tym 6 ról męs­kich i 3 damskie. Gra toczy się w Anglii lat 60., więc znalezie­nie kostiu­mu nie powin­no stanow­ić prob­le­mu.

Zaprasza­my do prze­jrzenia listy postaci oraz wypełnienia for­mu­la­rza zgłoszeniowego. Do zobaczenia w posi­adłoś­ci Whate­ly!

Przewiń do góry