Konferencja Larpowa

Dziś w Kato­wi­cach roz­po­czę­ła się czwar­ta edy­cja pol­skiej kon­fe­ren­cji lar­po­wej KOLA 2015.

 

Eki­pa Black­Box 3City jest na miej­scu. Kto chce wziąć udział zdal­nie, niech wypo­sa­ży sie w kubek kawy/herbaty i dołą­czy poprzez live streaming 🙂

http://m.ustream.tv/channel/konferencja-larpowa

Pozdra­wia­my!


Opublikowano

w

przez

Tagi: