Strona główna » BlackBox No.6: Podróż, podróż
Piotr Milews­ki | 8 lutego 2015 | Wieś­ci

Macie już plany na 22 lutego? Jeśli nie, pro­ponu­je­my, żebyś­cie wybrali się gdzieś z nami. Macie wybór.

Może­cie zde­cy­dować się na kilkud­niowy wypad trój­ki przy­jaciół do domku za miastem. Uprzedza­my  nie będzie ani wesoło, ani różowo, ani kolorowo. Gra, którą poprowadzi Doro­ta Kali­na Tro­janows­ka, to jeep­form Ja, Ty i Robin, autorstwa pochodzącej ze Szwecji Anny West­er­ling. Oby­cza­jowy dra­mat, w którym nie należy spodziewać się szczęśli­wego zakończenia.

Jeśli ktoś woli o swoim losie zade­cy­dować samodziel­nie i marzy o nowym, wspani­ałym świecie, może wys­trzelić się w kos­mos. Mamy 25 miejsc na pokładzie wielopokole­niowego statku kos­micznego. Na jego pokładzie zna­jdą się eks­cen­tryczni mil­ion­erzy, naukow­cy, poli­ty­cy i całkiem zwyk­li ludzie. Wszyscy będą wal­czyć o to, żeby idee w które wierzą przetr­wały długie lata podróży i stały się fun­da­mentem nowej Zie­mi. Jeśli chce­cie wcielić się w ich role (a także ich dzieci, wnuków, prawnuków i praprawnuków), zaprasza­my na larpa Pokole­nia autorstwa Agniesz­ki Rogowskiej i Jaku­ba Tabisza, którego poprowadzą dla Was Piotr Milews­ki i Piotr Budzisz.

Uwa­ga! Na larp Pokole­nia zapew­ni­amy stro­je, dlat­ego będziemy prosili o wykupi­e­nie wcześniej bile­tu na grę. Już niebawem uru­chomimy sys­tem sprzedaży biletów online. Czeka­j­cie na dal­sze wieś­ci.

 

 

Przewiń do góry