Postacie na larpa Silentium Universi

Publi­ku­je­my listę posta­ci na lar­pa Silen­tium Uni­ver­si, któ­ry odbę­dzie się w nad­cho­dzą­cą niedzielę.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do zaku­pu bile­tów i kon­tak­tu za pośred­nic­twem ema­ila: info@bb3c.pl, w celu zare­zer­wo­wa­nia wybra­nej postaci.


Opublikowano

w

przez

Tagi: