Strona główna » Postacie na larpa Silentium Universi
Ida Pawłow­icz | 17 maja 2015 | Wieś­ci

Pub­liku­je­my listę postaci na larpa Silen­tium Uni­ver­si, który odbędzie się w nad­chodzącą niedzielę.

Serdecznie zaprasza­my do zakupu biletów i kon­tak­tu za pośred­nictwem emaila: info@bb3c.pl, w celu zarez­er­wowa­nia wybranej postaci.

Przewiń do góry