„Opóźnienie może ulec zmianie” – bilety

Wig­ilia za pasem. Na pewno ciężko pracu­je­cie, wiemy, my również,  dlat­ego mamy dla Was propozy­cję. Zrób­cie sobie prezent. To może być coś drob­ne­go, niewielkiego… Na przykład bilet na następ­nego black­box­owego larpa. Bądźmy szcz­erzy: po trzech dni­ach ucz­towa­nia na pewno najdzie Was ocho­ta, aby uciec jak naj­dalej od świątecznego stołu. Zrób­my to razem, pociągiem którego Opóźnie­nie może ulec zmi­an­ie. Bile­ty, jak …

„Opóźnie­nie może ulec zmi­an­ie” – bile­ty Read More »