Strona główna » „Mroczna Dolina – księga IV”
Piotr Budzisz | 8 sty­cz­nia 2016 | Wieś­ci ze świata

Każde mias­to ma drugie oblicze, nieza­uważalne dla nas, ale dostęp­ne na wyciąg­nię­cie ręki. Oblicze prze­siąknięte mag­ią, tajem­nicą, życiem. Ist­nieją ludzie nim zafas­cynowani. Bada­ją tajne zna­ki na murach, leg­endy miejskie, dzi­wne zdarzenia, których my nie dostrzegamy, dlat­ego że nie chce­my zauważyć tamtej strony, Drugiej Strony.

Mrocz­na Dolina to larp osad­zony w cza­sach współczes­nych, roz­gry­wa­ją­cy się w przestrzeni miejskiej Wrzeszcza. Będzie to już czwarta edy­c­ja gry. Poprzed­nie odsłony odbyły się w Gdańsku oraz Byd­goszczy (edy­c­ja orga­ni­zowana przez Byd­goską Grupę Larpową).

Larp Mrocz­na Dolina – księ­ga IV orga­nizu­ją KF Zardzewiały Topór i GKF Alkor.
Twór­cy gry: Mateusz „Mat” Zach­ci­ał, Jakub „Mefi” Fijałkows­ki, Jakub Kołodziejczak i Joan­na Zachciał.

Strona poświę­cona lar­powi: mroczna-dolina.larp-zt.pl
Wydarze­nie na FB: facebook.com/events/460985114112561

Przewiń do góry