Strona główna » Archiwum dla Listopad 2016

BlackBox No.24 — #Feminism po raz drugi

Zaczy­na się Grudzień, zan­im jed­nak wpad­niemy w wir świątecznych przy­go­towań, uszek i pierników zaprasza­my na kole­jne spotkanie z gra­mi z antologii #Fem­i­nism Ostat­ni Black­Box odbył się w Gdańsku i miał wybit­nie kome­diowy charak­ter. Tym razem spo­tykamy się w Gdyni, a gry, które wybral­iśmy są znacznie poważniejsze. Niedzielne wydarze­nie to 3 larpy poświę­cone tem­atom, które szczegól­nie …

Black­Box No.24 — #Fem­i­nism po raz dru­gi Read More »

BlackBox No.23 — Pasożyty i gra z butelką

To nasze czwarte spotkanie w tym sezonie, ale dopiero pier­wsze w zaprzy­jaźnionej Klubo­ga­lerii Bunki­er, najbardziej lar­poprzy­jaznym miejs­cu jakie znamy. Na nasz powrót zaplanowal­iśmy aż trzy gry. Wszys­tkie zostały zgłos­zone do tegorocznej edy­cji amerykańskiego konkur­su Gold­en Cobra, a jed­ną z nich nagrod­zono w kat­e­gorii Najśmieszniejsza Gra. Jed­nak w odróżnie­niu od naszego poprzed­niego spotka­nia, tym razem nie …

Black­Box No.23 — Pasoży­ty i gra z butelką Read More »

Przewiń do góry