BlackBox No.25 — Idą Święta

Ćwierć setne spotkanie… Naprawdę? Kiedy? Jak to się stało? Za pasem kole­jny rok, a prze­cież przed chwilą spotkaliśmy się w Bunkrze po raz pier­wszy, zafas­cynowani jego wys­tro­jem, oczy­ma wyobraźni widząc te wszys­tkie gry, które moż­na w nim poprowadz­ić. Tym razem 25-ty Black­Box wypa­da w świę­ta, tak więc zaprasza­my Was na wyjątkowe, spec­jalne spotkanie. W pro­gramie: …

Black­Box No.25 — Idą Świę­ta Read More »