Strona główna » BlackBox No.25 — Idą Święta
Piotr Budzisz | 12 grud­nia 2016 | Wieś­ci

Ćwierć setne spotkanie… Naprawdę? Kiedy? Jak to się stało? Za pasem kole­jny rok, a prze­cież przed chwilą spotkaliśmy się w Bunkrze po raz pier­wszy, zafas­cynowani jego wys­tro­jem, oczy­ma wyobraźni widząc te wszys­tkie gry, które moż­na w nim poprowadz­ić.

Tym razem 25-ty Black­Box wypa­da w świę­ta, tak więc zaprasza­my Was na wyjątkowe, spec­jalne spotkanie. W pro­gramie:

II Świąteczny Larp Niespodzian­ka
W odróżnie­niu od prowad­zonych ostat­nio freefor­mów, ta gra jest klasy­cznym cham­berem, z prawilny­mi kar­ta­mi postaci. Miks SF i świątecznej magii, gra raczej krót­sza, niż dłuższa, ale mamy nadzieję, że dostar­czy wam i kli­matu, i fra­jdy.
Kart postaci nie będziemy rozsyłać wcześniej. Mamy jedynie prośbę, abyś­cie w miarę możli­woś­ci ubrali się trochę ład­nie. Trochę — na tyle, na ile mógł­by się ubrać ktoś, kto uchodząc ze swego domu miał czas na spakowanie jed­nej wal­iz­ki.

Mandarynkowe Życzenia
Trady­cją naszych świątecznych spotkań jest składanie życzeń i częs­towanie jed­nym ze społeczno-kon­­sumenc­­kich sym­boli tej pory roku — czyli mandarynka­mi. Nasza rada: zabierz­cie ze sobą 3, 4 mandaryn­ki. No i może 1 zapa­sową, gdy­by ktoś zapom­ni­ał. Nasze doświad­cze­nie mówi, że nigdy nie było ich za dużo 🙂

Cias­to!
25 roczni­ca ślubu to sre­brne wese­le. Postanow­iliśmy więc na tą spec­jal­ną okoliczność przy­go­tować sre­brne cias­to. Nie, jeszcze nie wiemy co będzie w środ­ku. A gdy się dowiemy, i tak nie damy znać: w końcu co niespodzian­ka, to niespodzian­ka! Jeśli boicie się, że nasz wyp­iek nie spełni waszych oczeki­wań. No cóż. Nikt wam nie broni zabra­nia czegoś słod­kiego ze sobą…

Plot­ki, plany, muzy­ka, napo­je.
Zazwyczaj spo­tykamy się po to, by grać. ter­az chcielibyśmy również z wami poroz­maw­iać. W jakie gry chcielibyś­cie zagrać? Czy macie propozy­c­je konkret­nych tytułów, albo po pros­tu uważa­cie, że jak­iś gatunek larpów jest zbyt mało reprezen­towany? Czegoś jest za dużo, czegoś za mało? Spotka­jmy się i pogada­jmy.

Zaprasza­my na Black­Box No25!
Do zobaczenia!

Ida, Kra­sus, Kula, Piotrek

Przewiń do góry